Kata Hubung

Kata Hubung 连词                  

Bil. Kata Hubung

连词

Ayat Contoh
1 dan Hobi saya ialah membaca buku cerita dan melancong.
2 atau Kamu hendak minum kopi atau susu?
3 tetapi 可是/但是 Dia kaya tetapi kedekut.
4 kecuali 除了 Kedai buku itu dibuka setiap hari kecuali hari Ahad.
5 lalu 接着 Ali membuka pintu peti sejuk lalu mengambil sebiji epal.
6 apabila Murid-murid senyap apabila guru masuk ke dalam kelas.
7 manakala Nenek suka menanam bunga manakala datuk suka bersenam.
8 sambil 一边 Gadis itu menyanyi sambil menari.
9 supaya 以便 Kita harus rajin belajar supaya mencapai kejayaan.
10 jika 如果 Kita perlu berjumpa dengan doktor jika sakit.
11 kerana 因为 Dia tidak hadir ke sekolah kerana sakit.
12 walaupun 虽然 Walaupun sakit, Ali masih pergi ke sekolah.
13 serta 以及 40 orang murid serta 5 orang guru melawat ke kilang itu.
14 sebelum 之前 Sebelum makan, kita harus mencuci tangan.
15 selepas 之后 Selepas makan, saya dan kakak bersiar-siar di taman.
16 biarpun 虽然 Biarpun sakit, Ali masih pergi ke sekolah.
17 selagi 只要 Selagi ada usaha, kita akan mencapai kejayaan.
18 namun 可是/但是 Dia kaya namun kedekut.
19 sungguhpun 虽然 Sungguhpun sakit, Ali masih pergi ke sekolah.
20 meskipun 虽然 Meskipun sakit, Ali masih pergi ke sekolah.
21 jikalau 如果 Kita perlu berjumpa dengan doktor jikalau sakit.
22 kalau 如果 Kita perlu berjumpa dengan doktor kalau sakit.
23 sekiranya 如果 Kita perlu berjumpa dengan doktor sekiranya sakit.
24 agar 以便 以便 Kita harus rajin belajar agar mencapai kejayaan.
25 sebaliknya 反而,相反的 Dia rajin sebaliknya abangnya malas.
26 malahan 而且 Siti pandai menyanyi malahan pandai melukis.
27 semasa Murid-murid senyap apabila guru masuk ke dalam kelas.
28 sejak 自从 Sejak kecil lagi, kita harus memupuk tabiat membaca.
29 semenjak 自从 Sejak kecil lagi, kita harus memupuk tabiat membaca.
30 Bukan sahaja …tetapi juga … 不但而且 Gadis itu bukan sahaja cantik tetapi juga baik hati.
31 Sedangkan …

apatah lagi …

就连何况 Sedangkan abang kamu tidak terangkat barang itu, apatah lagi awak yang berbadan kecil ini.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s