Saya Sebuah komputer

Aku sebuah komputer. Aku dilahirkan di sebuah kilang komputer yang terletak di Jepun. Nama aku ialah Acer. Badanku diperbuat daripada bahan yang berkualiti tinggi. Badanku berwarna biru.

Setelah siap dipasang dan dibungkus dengan plastik, aku dimasukkan ke dalam kotak. Aku dan rakan-rakanku dihantar ke sebuah kedai komputer di Kuala Lumpur dengan lori. Sebaik sampai di sana, aku dipamerkan di tempat khas. Begitu juga dengan rakan-rakanku.

Pada suatu hari, seorang wanita datang ke kedai tersebut untuk membeli komputer. Wanita itu tertarik dengan kelebihan aku. Hal ini demikian kerana aku merupakan model komputer yang terkini. Aku juga dilengkapi dengan pelbagai perisian dan program.

Continue reading

Advertisements

Kata Pemeri

Kata Pemeri 显示词                                                                                              

Bil.

Kata Pemeri

显示词

Ayat Contoh

1 ialah 是(在名词前面) Encik Tan ialah seorang peguam yang berpengalaman.
2 adalah 是(在形容词和介词前面) Tujuan lawatan itu diadakan adalah untuk menambahkan ilmu pengetahuan murid-murid.

Rasa makanan itu adalah manis.

 

Kata Nafi

Kata Nafi 否认词                                                                                                 

Bil.

Kata Nafi

否认词

Ayat Contoh

1 bukan 是(在名词和介词前面) Budak itu bukan adik saya.

Hadiah ini bukan untuk kamu.

2 tidak 是(在形容词和动词前面) Buku itu tidak mahal.

Murid yang malas itu tidak membaca buku.

 

Kata Perintah

Kata Perintah 祈使词                                                               

Bil.

Kata Perintah

祈使词

Ayat Contoh

1 Harap 期待/希望 Harap kamu akan menolongnya.
2 Jangan 禁止/不允许/不可以做某件事情 Jangan memetik bunga di taman bunga.
3 Jemput 邀请(正在进行) Jemput duduk di tempat yang disediakan.
4 Minta 请求别人 (通常超过一个人) 听指示 Minta semua peserta berkumpul di dewan.
5 Sila 有礼貌地请求/邀请(通常没有请求帮忙) Sila simpankan tiket ini.
6 Tolong 请求别人帮忙做某件事情 Tolong ambilkan jam di atas meja itu.
7 Usah 不愿意/不用别人做某件事(通常对某个人说 Usah usik buku-buku yang disusun di atas meja itu.

 

Kata Tanya

Kata Tanya 疑问词                                                               

Bil.

Kata Tanya

疑问词

Ayat Contoh

1 Apa 什么 Apakah barang itu?

Awak makan apa?

2 Bagaimana 怎样 Bagaimanakah membuat layang-layang?
3 Berapa 多少 Berapa orangkah dalam kumpulan kamu?

Kumpulan kamu ada berapa orang?

4 Bila 什么时候 Bilakah kamu balik ke kampung?
5 Di mana 在那里 Kamu tinggal di mana?

Di manakah kamu tinggal?

6 Ke mana 去那里 Kamu pergi ke mana?

Ke manakah kamu pergi?

7 Kenapa 为什么 Kenapakah kamu tidak datang ke sekolah?
8 Mengapa 为什么 Mengapakah budak itu menangis?
9 Siapa Siapakah yang mengotorkan meja itu?

Kamu pergi ke bandar bersama siapa?

 

Kesalahan Tatabahasa语法错误:

1 Apa barang itu? (salah)
  Apakah barang itu? (betul)
2 Awak makan apa. (salah)
  Awak makan apa? (betul)

 

Kata Penguat

Kata Penguat 程度词                                                                                 

Bil.

Kata Penguat

程度词

Ayat Contoh

1 sangat 非常/很(后面/前面) Anjing itu sangat garang.

Anjing itu garang sangat.

2 sungguh 非常/很(后面/前面) Murid itu sungguh malas.

Murid itu malas sungguh.

3 amat 非常/很(后面/前面) Kucing itu amat comel.

Kucing itu comel amat.

4 paling 最(前面) Dia paling tinggi di dalam kelas.
5 terlalu 太(前面) Harga barang itu terlalu mahal.
6 agak 有点/相当(前面) Rasa buah itu agak masam.
7 nian 非常/很(后面) Permandangan kampung itu indah nian.
8 betul 非常/很(后面) Mudah betul untuk menjawab soalan ini.
9 benar 非常/很(后面) Susah benar untuk menjawab soalan ini.
10 sekali 最/太(后面) Negeri yang besar sekali ialah Sarawak.

 

Kesalahan Tatabahasa语法错误:

1 Dia paling tinggi sekali di dalam kelas. (salah)
  Dia paling tinggi di dalam kelas. (betul)
2 Harga barang itu terlalu mahal sekali. (salah)
  Harga barang itu terlalu mahal. (betul)
3 Rasa buah itu agak masam sekali. (salah)
  Rasa buah itu agak masam. (betul)
4 Anjing itu sangat garang sekali. (betul)
5 Murid itu sungguh malas sekali. (betul)
6 Kucing itu amat comel sekali. (betul)

Bahasa Istana Vs Bahasa Biasa

Bahasa Istana Vs Bahasa Biasa

皇室用词 Vs 普通用语                        

Bil.

Bahasa Istana

皇室用词

Bahasa Biasa

普通用语

1 Almarhum 已故的 Allahyarham, mendiang, aruah 已逝世的
2 ampun kurnia 赦免 maaf 原谅,宽恕
3 anugerah 封赐 hadiah, beri 赏赐,奖赏
4 baginda 殿下 dia
5 bahtera 大船 perahu
6 berkenan 允诺 bersetuju;suka; sudi 答应,乐意
7 beradu 就寝 tidur 睡觉
8 beranggar 参观 melawat 参观
9 berangkat 启程 bertolak, berlepas 出发
10 bercemar duli berjalan; sudi datang atau pergi 走,去
11 bercemar kaki 屈尊降临 berjalan
12 berputera 生太子 beranak; bersalin 分娩
13 bersabda berkata
14 bersiram 沐浴 mandi 冲凉
15 bertitah berkata
16 beta saya
17 daulat 万岁 bahagia 幸福
18 gering 生病 sakit 生病
19 hari keputeraan 诞辰 hari kelahiran; hari jadi 生日
20 hulu kepala
21 inang 保姆 pengasuh 奶妈
22 iram-iram 御伞 payung 雨伞
23 kaus kasut
24 keputeraan 诞辰 kelahiran 生日
25 kurnia 恩赐 hadiah, beri
26 mahkota 王冠 topi, songkok 帽子
27 makam 陵墓 kubur 坟墓
28 mangkat 驾崩 mati, meninggal 去世
29 menghadap 朝见 jumpa 见面
30 murka 发怒 marah 生气
31 pacal 臣,奴才 saya, patik, hamba
32 patik 臣,奴才 saya
33 peraduan 寝室 tempat tidur 睡房
34 permaisuri 皇后 isteri 妻子
35 puri 大殿 bilik 房间
36 putera 太子 anak lelaki 男孩
37 puteri 公主 anak perempuan 女孩
38 santap 用膳 makan
39 semayam 就座,居住 duduk, tinggal 坐,住
40 sembah 朝拜 memberi salam 问候
41 sila 恳请 jemput, ajak 敬请
42 singgahsana 宝座,王位 kerusi 椅子